خشمت آمد که من ترا گفتم از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

خشمت آمد که من ترا گفتم

1
خشمت آمد که من ترا گفتم
که ترا عاشقم خطا گفتم
2
شاید ارخون شود دلم تامن
بتو ناگفتنی چرا گفتم
3
من ز دست زبان برنج درم
سوزیان بین که تا ترا گفتم
4
گفتی از عشق جان نخواهی برد
من خود این با تو بارها گفتم
عکس نوشته
خشمت آمد که من ترا گفتم از جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی