درباره شعر نوش

تیم شعر نوش با هدف حفظ و ترویج آثار ادبی ، سعی دارد مرجعی کامل از آثار ادبی باشد. در ادامه قصد داریم ، بستری فراهم کنیم که شما هنرمندان عزیز بتوانید آثار ادبی خود را به صورت فیلم، صدا و متن در سایت ثبت کنید. تا علاقه مندان بتوانند با آثار گران بها شما عزیزان آشنا شوند.

تفسیر غزل های حافظ از کتاب فال حافظ (کتاب فال حافظ به اهتمام محسن پویان) نوشته شده است.

شعرهای کهن از سایت گنجور جمع آوری شده است.