خواجوی کرمانی

شعر انتخابی از خواجوی کرمانیدیشب ای باد صبا گویی که جایی بوده‌ای
پای بند چین زلف دلگشایی بوده‌ای
آشنایانرا ز بوی خویش مست افکنده‌ای
چون چمن‌پیرای باغ آشنایی بوده‌ای
دسته بند سنبل سروی سرایی کشته‌ای
خاکروب ساحت بستان‌سرایی بوده‌ای
لاجرم پایت نمی‌آید ز شادی بر زمین
چون ندیم مجلس شادی‌فزایی بوده‌ای
نیک بیرون برده‌ای راه از شکنج زلف او
چون شبی تا روز در تاریک جایی بوده‌ای
تا چه مرغی کاشیان جایی همایون جسته‌ای
گوییا در سایهٔ پر همایی بوده‌ای
از غم یعقوب حالی هیچ یاد آورده‌ای
چون همه شب همدم یوسف‌لقایی بوده‌ای
هیچ بویی برده‌ای کو در وفا و عهد کیست
تا عبیرآمیز بزم بی‌وفایی بوده‌ای
از دل گم‌گشتهٔ خواجو نشانی باز ده
چون غبارافشان زلف دلربایی بوده‌ای
محبوب ترین شاعران

حافظ شیرازی

( 631 اثر)
قرن : 8

سعدی شیرازی

( 1930 اثر)
قرن : 7

خیام نیشابوری

( 366 اثر)
قرن : 5

نظامی گنجوی

( 378 اثر)
قرن : 6

شهریار

( 191 اثر)
قرن : 14

سنایی غزنوی

( 1794 اثر)
قرن : 5

باباطاهر

( 368 اثر)
قرن : 5

عطار نیشابوری

( 5015 اثر)
قرن : 6

پروین اعتصامی

( 223 اثر)
قرن : 14